O webe
ocenovanie-firiem.sk je stránka o témach tykajucich sa akychkoľvek aspektov oceňovania.
Kategórie

Hodnota spoločnosti verzus cena za spoločnosť

Vo všeobecnosti hodnota ktorejkoľvek spoločnosti je daná okrem iného aj uhlom pohľadu. Hodnotu spoločnosti môžu rôzni kupujúci vnímať rôzne, v závislosti od cieľov, ktoré kúpou danej spoločnosti sledujú. A samozrejme hodnotu spoločnosti ináč vníma aj jej akcionár či spoločník.

Jedným z mnohých pohľadov vnímania hodnoty spoločnosti môže byť príklad silnej nadnárodnej technologickej spoločnosti, ktorá má záujem kúpiť lokálnu technologickú spoločnosť s vybudovaným dobrým menom a reputáciou a získať tak prístup na daný trh. V tomto prípade kupujúci vníma hodnotu lokálnej spoločnosti najmä v jej dobrom mene, reputácii na danom trhu a vybudovanej klientskej báze. Je predpoklad, že lokálne technologické zázemie bude nahradené medzinárodným know-how a teda pre kupujúceho nie je kľúčové z hľadiska hodnoty. Na strane druhej predávajúci má tendenciu vidieť hodnotu svojej spoločnosti v majetku a vybudovaných technológiách.

Aby v tomto prípade došlo k predaju spoločnosti a uzavretiu transakcie musí dôjsť k prieniku hodnôt, tak ako ju vnímajú obe strany, teda maximálnej hodnoty, ktorú je ochotný ponúknuť kupujúci a minimálnej hodnoty, ktorú je ochotný akceptovať predávajúci. Prienikom týchto hodnôt je potom transakčná cena za danú spoločnosť.

Zdieľaj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Leave a Reply

?>