O webe
ocenovanie-firiem.sk je stránka o témach tykajucich sa akychkoľvek aspektov oceňovania.
Kategórie

Ocenenie firmy – metódy a postupy

Každé ocenenie podniku je individuálnym a veľmi zložitým procesom. Cieľom ocenenia firmy (podniku) je stanovenie jeho trhovej hodnoty (nie trhovej ceny) s prihliadnutím na mnoho faktorov pôsobiacich na súčasnú ale predovšetkým budúcu ekonomickú situáciu podniku. Spôsob, rozsah a zvolená metóda ocenenia podniku je závislá od konkrétnej situácie v ktorej sa podnik nachádza a od účelu tohto ocenenia. Citaj dalej »

Hodnota spoločnosti verzus cena za spoločnosť

Vo všeobecnosti hodnota ktorejkoľvek spoločnosti je daná okrem iného aj uhlom pohľadu. Hodnotu spoločnosti môžu rôzni kupujúci vnímať rôzne, v závislosti od cieľov, ktoré kúpou danej spoločnosti sledujú. A samozrejme hodnotu spoločnosti ináč vníma aj jej akcionár či spoločník. Citaj dalej »

5 dôvodov prečo oceniť svoju spoločnosť

Dôvodov prečo si nechať oceniť svoju spoločnosť je mnoho. Nasledujúci prehľad uvádza najčastejšie. Citaj dalej »

?>