Ocenovanie-firiem.sk je o témach týkajúcich sa problematiky oceňovania firiem v celej jej šírke. Ponúkame expertný pohľad na hodnotu vašich firiem zohľadňujúc dôvody oceňovania, legislatívny rámec, spôsoby výpočtu z pohľadu slovenskej a európskej teórie a praxe.

Našou ambíciou je na základe našich získaných skúseností a praxe, priniesť a aplikovať know-how a prístupy, ktoré dokážu dať pridanú hodnotu majiteľom, akcionárom a manažmentom firiem.

Ak máte v úmysle:

- predať svoj podnik alebo zvýšiť jeho hodnotu?

- kúpiť firmu, alebo zlúčiť sa s inou spoločnosťou?

- založiť novú firmu alebo uviesť na trh nový produkt?

- vypracovať, business plán, strategický plán či analyzovať trh?

- vypracovať finančnú analýzu alebo získať financie na projekt?

Ponúkame Vám poradenské služby v oblasti oceňovania podnikov a finančného modelovania podľa medzinárodných štandardov a najlepšej medzinárodnej praxe.